Protecția datelor cu caracter personal

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web https://www.tracolla.ro și vă vom anunța.

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem si cum ne puteti contacta

Suntem Tracolla Handmade (Gheorghe Luciana Mariana I.I) Gheorghe Luciana Mariana I.I. Com. F40/85/17.01.2018 /CUI: 38708331 cu sediul in  Bucuresti, Strada Fildesului, nr.29, bloc, a1, sc1, apartament 7, etaj, p Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru https://www.tracolla.ro/contact. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail, la adresa dedicată [email protected].   De ce prelucrăm datele personale? Tracolla Handmade va prelucra datele dvs personale în baza următoarelor:
 1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs.. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura în funcție de serviciile pe care le-ați utilizat. De asemenea, poate este necesar să realizăm verificări în vederea dezvoltării proiectelor contractate, precum şi verificări ale serviciilor actuale ale clientului.
 2. Interesele comerciale legitime ale Tracolla Handmade, de exemplu, prevenirea fraudelor, îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate
 4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retrasîn orice moment la solicitarea dvs.
Vom colecta datele cu caracter personal:
 • Direct de la client
colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:
 • Nume, prenume, codul numeric persoanal, documentul de identitate, data nașterii;
 • Adresa poștală și de e-mail;
 • Număr de telefon și altele;
 • Date privind locaţia dvs, adresa IP sau o locaţie derivată din adresa IP, sau date cum ar fi codul poştal sau numele unui oraş
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi.
Tracolla Handmade poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate la momentul încheierii unui contract, cu consimțământul său. De asemenea, Tracolla Handmade primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (ex.fotografii etc.). În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune servicii, Tracolla Handmade poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării serviciilor Tracolla Handmade. Aceste informații pot fi răspunsuri la diverse sondaje de verificare a satisfacţiei, comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.
 • Automat
În anumite situații, Tracolla Handmade poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul formularului de contact de pe site.
 • Din surse externe
Pentru oferirea de servicii, Tracolla Handmade poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice). Doar dacă există acordul în acest sens, Tracolla Handmade va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la  serviciile noastre. Deoarece este necesar pentru oferirea de servicii, Tracolla Handmade va prelucra datele personale cu scopul de a onora cererile /reclamaţiile/întrebări clienților, procesarea plăților efectuate pentru serviciile  Tracolla Handmade, recuperarea debitelor. Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
 1. Pentru prestarea serviciului nostru
 • Pentru utilizarea serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția contractului dvs.;
Facturare și relații cu clienții
 • Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu produsele, sau serviciile noastre.
Mesaje privind serviciile
 • Vă vom contacta prin e-mail cu mesaje pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii.
 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim
Pentru înțelegerea modului de utilizare a serviciilor noastre. Astfel putem urmări să analizăm, să dezvoltăm și să îmbunătățim aceste servicii, să dezvoltăm servicii mai interesante și mai relevante, precum și să personalizăm serviciile noastre. 3.Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim Marketing
 • În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile servicii, vă vom trimite scrisori, brosuri, alte materiale tiparite, vă vom invita să participați la un studiu/sondaj sau vă vom informa cu privire la oferte, promoții, trageri la sorți sau competiții Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de servicii pe care le-ați achiziționat de la noi (de exemplu, știm că nu este cazul să vă facem oferte de marketing dacă sunteți la jumătatea duratei contractului de servicii încheiat cu noi).
 • Vă vom contacta prin poștă, online, telefonic. Vă vom putea contacta prin intermediul partenerilor noștri, însă aceștia vor fi autorizați să prelucreze datele Dvs. personale numai în numele Tracolla Handmade și în conformitate cu politicile noastre;
 • Puteți schimba permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment prin accesarea informaţiilor din secțiunea Contact în site-ul nostru https://www.tracolla.ro sau contactându-ne la tefelonul afișat pe site: 0742883410
Efectuăm studii pentru:
 • Cercetare de piață și pentru a realizare analize de cercetare și statistice, sondaje vizând măsurarea satisfacţiei clienţilor, inclusiv monitorizarea,serviciilor noastre, în mod anonim sau personal;
 • Furnizarea de servicii cu valoare adăugată;
 • Furnizarea de rapoarte către terțe părți (aceste rapoarte nu conțin informații care să vă poată identifica în calitate de persoană fizică). Acestea pot fi furnizate către terțe părți, cum ar fi autorităţi de reglementare.
Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal  Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:
 • Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor pe care le-ați comandat ;
 • Autorităţi implicate în aplicare a legii, instituţii guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
Managementul fraudelor și aplicarea legii 
 • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri;
 • De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităț Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.
Terțele părți cu care lucrăm  În cazul în care clientul îşi exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce priveşte utilizarea datelor sale personale, Tracolla Handmade va putea comunica aceste date către terţi. Ca regulă,  Tracolla Handmade nu va comunica datele personale ale clientului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului în acest sens. Tracolla Handmade poate însă comunica datele personale ale clientului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:
 • Furnizori de servicii: Tracolla Handmade poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenorii care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a serviciilor puse la dispoziția clientului.  Tracolla Handmade solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințe specifice de securitate referitoare la datele personale ale Clientului.
 • Consultanți sau parteneri externi Tracolla Handmade care oferă asistență societății (de ex. Servicii poştale, servicii de tipărire şi împlicuire facturi, agenții de recuperare creanțe)
 • Autorități publice: Tracolla Handmade poate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități.
Transferuri internaționale de date În prezent, datele cu caracter personal colectare de Tracolla Handmade sunt păstrate în locația noastră din Romania.
Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii Contractului. Tracolla Handmade personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de servicii. Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract încheiat cu Tracolla Handmade (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau  Tracolla Handmade este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale. În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.
Cum îți protejăm datele personale?
Tracolla Handmade aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.
 • Securitatea datelor
Pentru a garanta siguranța datelor personale,  Tracolla Handmade a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline. Vom lua precauții tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, folosirea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale. 2. Vom păstra toate informațiile personale pe care le furnizați pe site-ul nostru securizat (servere protejate prin parolă și firewall). 3. Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate pe site-ul nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare oferita de firma PAYU ROMANIA 4. Sunteți responsabil pentru păstrarea parolei pe care o utilizați pentru a ne accesa site-ul web confidențial; noi nu vă vom cere parola(cu excepția cazului în care vă conectați la site-ul nostru)
 • Păstrarea datelor
Tracolla Handmade va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare,  Tracolla Handmade poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu  Tracolla Handmade în  conformitate cu legislația în vigoare. Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Tracolla Handmade le va distruge sau șterge într-un mod sigur. Avem o persoana de securitate specializată care analizează și îmbunătățește în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere. Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului. Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru. Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora. Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând produsele și serviciile noastre. Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google,Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective. Plug-in-urile rețelelor de socializareși aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

 Drepturile dvs.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Tracolla Handmade în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, https://www.tracolla.ro/contact/ Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții  la https://www.tracolla.ro/contact/ Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, https://www.tracolla.ro/contact/. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții la https://www.tracolla.ro/contact/ Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. Pentru aceasta , vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, https://www.tracolla.ro/contact/ Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal  În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Gheorghe Luciana Mariana Intreprindere Individuala a datelor dvs. cu caracter personal. Pentru a nu mai primi mesaje de marketing: Dacă nu doriți să mai primiți materiale de marketing din partea Tracolla Handmade privind produsele si serviciile noastre și/sau ale partenerilor noștri, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail sau  telefon). Există diverse metode de a renunța la primirea mesajelor de marketing:
 • Contactați-ne prin telefon: 0742883410
 • Trimiteți un e-mail la adresa https://www.tracolla.ro/contact/  pentru instrucțiuni;
 • Folosiți formularul de pe site-ul nostru,https://www.tracolla.ro/contact/ .
 • Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje referitoare la servicii. Pe acestea le veți primi în continuare (dacă nu aţi indicat altfel).
Dreptul de a vă  adresa Autorității de Supraveghere Dacă Tracolla Handmade nu ia măsuri cu privire la cererea dumneavoastră, aveţi dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a introduce o cale de atac judiciară. Datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs.,  vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, https://www.tracolla.ro/contact/ . Ca alternativă, puteți ne puteți contacta prin telefon. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării. Dreptul de ștergere Tracolla Handmade urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții , dacă a încetat contractul dvs. cu Tracolla Handmade. Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea ” Păstrare a datelor”. Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanţe definite de lege (ex. Clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita Tracolla Handmade să i se şteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricţii vor fi verificate individual şi vor fi communicate clientului în mod corespunzător.
Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?
În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale  reprezentanţilor săi (ex: director general, administrator, responsabil/persoană de contract),  Tracolla Handmadeva obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Tracolla Handmade, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Tracolla Handmade în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate anterior. Transferând datele personale ale reprezentanţilor săi (ex: director general, administrator, responsabil/persoană de contract) către Tracolla Handmade, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul acestora pentru prelucrarea datelor lor personale de către Tracolla Handmade conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta. Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile și aplicațiile operate de Gheorghe Luciana Mariana I.I. Com. F40/85/17.01.2018 /CUI: 38708331 cu sediul in Bucuresti, Strada Stelea Spatarul nr 3A (denumită în continuare Tracolla Handmade). Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri: • de funcționare a site-ului, • de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului, • pentru publicitate. Această politică se completează cu politica Tracolla Handmade cu privire la protecția datelor personale în general pe care o puteți găsi aici și cu Termenii și Condițiile site-ului pe care le puteți găsi aici, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul Tracolla Handmade pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către Tracolla Handmade, drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora etc. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru Tracolla Handmade. Dorința noastră este să fim cât mai clari și transparenți cu privire la abordarea Tracolla Handmade în materie. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la [email protected] 1. Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului). 2. La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Tracolla Handmade pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului. 3. Ce Cookie-uri folosim? Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator. 4. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site? O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de: Cookie-uri de performanta a site-ului Cookie-uri de analiza a vizitatorilor Cookie-uri pentru geotargetting Cookie-uri de inregistrare Cookie-uri pentru publicitate Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 5. Contin Cookie-urile date personale? Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 6. Stergerea Cookie-urilor In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web. 7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor. Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search). Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator. Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor. 8. Securitate si probleme legate de confidentialitate Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor: Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor. Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelorpersonale de acces. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare. Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii. Cookie settings in Internet Explorer Cookie settings in Firefox Cookie settings in Chrome Cookie settings in Safari Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
Acasa
9. Linkuri utile Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri: Microsoft Cookies guide All About Cookies
Acasa